Postad den .

 

Här är årets Night Trail Run-bana! I år lagd av en rutinerad orienterare från Attunda OK, med en terrängkännedom som få om ens ingen kommer i närheten av. Under bilderna följer en intervju med Jörgen Karlsson, årets banläggare.
Nedan följer en del bilder från årets bana. Varierande skog, som du ser! Är du inte anmäld? Anmäl dig innan nästa anmälningsstopp 31 augusti och få billigare anmälningsavgift!
Intervju med årets banläggare

Hej Jörgen, vad är din bakgrund?
Orienterare från Attunda OK och rätt välbekant med skogen kring Bögs gård. Är uppväxt på Fäboda gård, ca 3 km norr om TC. Kända träningsmarker under ungdoms- och junioråren, men även idag förläggs stor del av träningen till området. Min bror driver fortfarande verksamheten på Fäboda. Arrendatorerna på Bögs gård är grannar och vänner sedan lång tid tillbaka.
Träning i skog faller sig naturligt för en orienterare, men kanske inte för så många andra. Vad har du för tips för någon som är ovan att springa i skog och terräng?
Det är bra om man passar på att träna lite i obanad terräng för att vänja fötterna vid omväxlande underlag. Banan innehåller partier med nedfallna träd (inga problem att kliva över) och  grenar, uppstickande rötter, sumpskog, undervegetation och knixiga klättringar, men också mer lättsprungna ängsmarker, hällmarker och skogsstigar.
Vad har du fokuserat på att visa i skogen genom årets bana?
Att få med så många olika terrängavsnitt som möjligt. Allt ifrån ängsmark till lite mer svårframkomlig terräng. Att få springa i terräng som motsvarar vad vi kan få möta vid en orienteringstävling.
Hur börjar man arbetet med att lägga en Night Trail Run-bana?
Att utifrån arenan få en bra inledning och avslutning.
Därefter börjar man identifiera vilka terrängpartier man vill att banan ska passera och sedan börjar pusslet att få till en slinga som mäter ca 10 km , men också att ha ett bra 5km-alternativ.
Hur många besök i skogen har det blivit sedan arbetet påbörjades?
Har nästan tappat räkningen, men garanterat fler än 10 besök och många återstår.
Hur skiljer sig årets bana från förra årets bana?
Svårt att göra jämförelsen, men helt klart en tuffare inledning i år och kanske några fler partier där det är lättare att passera löpare. Det är nog lite mer löpning i skog i år, men något mindre på småstig. Dessutom tillkomer en del ängslöpning i början för båda banorna och längst bort för 10-km banan.
Hur tuff skulle du vilja säga att årets bana är?
Kraftigare stigning inledningsvis, men lite mer löpning på ängsmark. Något mer skogslöpning bjuds löparna på i år också. Banan är ungefär lika snabb som tidigare år och segrartiderna i de olika klasserna blir nog lik tidigare års.
Syns vi den 28 oktober? Klart vi gör!