Postad den .

Försäkra dig om en plats i Night Trail Run 2017. Ju snabbare du anmäler dig, desto billigare blir det. Loppet går lördagen den 28 oktober.

Till kommande tävling har vi valt att premiera de som anmäler sig tidigt. Anmäler du dig innan årsskiftet 2016/2017 är kostnaden exakt densamma som 2016!  Därefter blir avgiften något högre ju närmare tävlingen du anmäler dig.

Vi har ett tak på antalet tävlande för att bibehålla den höga kvalitén i tävlingen. År 2017 är maxantalet satt till 1000 tävlande. Ännu en anledning att anmäla dig omgående.

Klicka här för att komma till anmälningssidan.