Postad den .

Under de två senaste åren har Night Trail Run, med er hjälp, skänkt pengar för olika ändamål. 2015 skänkte Night Trail Run 10.000 kronor till Röda Korset och förra året skänkte vi 1250 kronor till Rosa bandet och 1250 kronor till Blå bandet. Allt det här är möjligt, tack vare er!

I år vill vi hjälpa Bee urban med deras projekt Blommor för bin. Bee urban beskriver Blommor för bin så här:

Antalet vilda bin minskar dramatiskt bland annat som en följd av att blommorna blivit färre i jordbrukslandskapet. Arter riskerar att dö ut och pollineringen, en livsviktig ekosystemtjänst, är hotad. Målet med projektet Blommor för Bin är att etablera så kallad bifodergröda på 1 000 hektar icke produktiv åkermark innan 2020 i ett samarbete med lantbrukare i framför allt södra Sverige. Bifodergrödan ska främst erbjuda humlor och andra vilda bin pollen och nektar men fler organismgrupper gynnas av åtgärden, såsom fjärilar och fåglar.

Under de senaste tre åren har Bögrs gård, där Night Trail Run har start och mål, varit med i projektet. Kanske får du se blommor i åkerkanten på väg till arenan? Läs mer om det här.

Om du vill läsa mer om Blommor för bin kan du klicka här.

Vill du kombinera en god insats med en trevlig upplevelse? Anmäl dig innan söndag 23:59 så skänker Night Trail Run 50 kronor per anmäld till Blommor för bin!

Inte anmäld? Du anmäler dig här!